تفاوت دريچه هاي چوبي كولر با دريچه هاي پلاستيكي

از مزاياي دريچه هاي چوبي درپوش دار كولر نسبت به دريچه هاي پلاستيكي مي توان به موارد زير اشاره كرد:

-دريچه هاي چوبي درپوش دار كولر را بر خلاف دريچه هاي كولر پلاستيكي مي توان در تمامي سايززهاي استاندارد و غير استاندارد ساخته شوند.

-دريچه هاي پلاستيكي كولر فقط داراي تك رنگ سفيد مي باشند كه زياد مورد سليقه و پسند معماران و طراحان داخلي براي انتخاب رنگ سفيد نمي باشد.ولي دريچه هاي چوبي كولر درپوش دار داراي 10 رنگ پرمصرف ممبران هستند و دست طراح داخلي و كارفرما براي زيبايي داخلي ساختمان خود بسيار باز تر خواهد بود.

-دريچه هاي پلاستيكي كولر در اثر عبور هواي كولر و اتمسفر محيط تغيير رنگ از سفيد به سمت كرم و كم كم زرد مي دهند.و بعد از 6ماه اين مسيله به راحتي قابل رويت هست.ولي دريچه هاي چوبي درپوش دار كولر داراي 5سال ضمانت تغيير رنگ و دفرمه شدن در اثر رطوبت مي باشد.

-دريچه هاي پلاستكي بعد از مدتي به اصطلاح عاميانه پره هاي داخلي ان ها خشك شده و شكننده مي شوند.


براي مشاوره و خريد دريچه هاي چوبي درپوش دار در خدمتتون هستيم.

مهندس شعباني

09100900610