سپهرتهویه

دلایل انتخاب کانال اسپیرال

موارد ذکر شده در زیر علاوه بر اینکه انتخاب کانال های اسپیرال اکسپوز  را  برای زیبایی و طراحی داخلی تایید می کند ،می تواند دلایل بهتری برای   انتخاب و کارکرد مطلوب تر تجهیزات تهویه مطبوع ساختمان شود.


20 تا 30 درصد افزایش راندمان انتقال هوا در سیستم کانال کشی اسپیرال

نکته ای که باید برای سیستم های کانال کشی چهار گوش در نظر گرفت این است که در حدود 20 تا 30 درصد هوایی  که حامل سرما و گرما می باشد از طریق نشتی درزهای طولی،فلنج ها و نحوه ی ساخت کانال ها  هدر می رود.


کانال اسپیرال چیست؟

به طور کلی ، این نوع محصولات از خانواده ی  کانال های مورد تایید استاندارد های بین المللی و داخلی هستند.


کانال گرد و اتصالات گرد

همان  طور که از نام این کانال مشخص است،  شکل ظاهری کانال هوای گرد به  صورت  دایره است. راندمان این نوع کانال‌ها  نسبت به کانال چهارگوش بیشتر  است.