سپهر تهویه

دلایل انتخاب کانال اسپیرال

موارد ذکر شده در زیر علاوه بر اینکه انتخاب کانال های اسپیرال اکسپوز  را  برای زیبایی و طراحی داخلی تایید می کند ،می تواند دلایل بهتری برای   انتخاب و کارکرد مطلوب تر تجهیزات تهویه مطبوع ساختمان شود.


مزایای کانال های اسپیرال برای رستوران ها

اگر به دنبال احداث و یا تعمیر و بازسازی سیستم های تهویه و کانال کشی  رستوران خود هستید ،  هیچگاه از مزایای استفاده کانال های اسپیرال غافل  نشوید.