فلکسیبل

قوانین اجرای کانال های فلکسیبل

در بیشتر مواقع  از کانال های فلکسیبل  به دلیل داشتن قابلیت بالای اجرا، نسبت به زمان هایی که اصلا نمیشه کانال فلزی گرد و یاد چهار گوش و یا کانال پلی اورتان اجرا کرد ،می توان استفاده کرد.که این باعث کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان اجرا می شود.ولی می توان با یک نصب و اجرا اشتباه ،به کلی اثر منفی روی سیستم ایجاد کرد .که باعث ایجاد افت فشار زیاد و نویزهای مزاحم می شود.