قوانین اجرای کانال های فلکسیبل

قوانین اجرای کانال های فلکسیبل

در بیشتر مواقع  از کانال های فلکسیبل  به دلیل داشتن قابلیت بالای اجرا، نسبت به زمان هایی که اصلا نمیشه کانال فلزی گرد و یاد چهار گوش و یا کانال پلی اورتان اجرا کرد ،می توان استفاده کرد.که این باعث کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان اجرا می شود.ولی می توان با یک نصب و اجرا اشتباه ،به کلی اثر منفی روی سیستم ایجاد کرد .که باعث ایجاد افت فشار زیاد و نویزهای مزاحم می شود.