لرزه گیر و رابط بین کانال های گالوانیزه

لرزه گیر و رابط بین کانال های گالوانیزه
لرزه گیر و رابط بین کانال های گالوانیزه      
Read More

عیب یابی کولر آبی

عیب یابی کولر آبی   موتور کار می‌کند اما باد خنک نمی‌دهد. •           شناور تنظیم نیست : شناور را تنظیم کنید. •           شیر فلکه بسته است : قطعی آب را برطرف کنید. •           واترپمپ عمل نمی‌کند و سوراخ‌های ناودان‌ها بسته شده‌اند : واترپمپ را عوض کنید و سوراخ‌ها را باز کنید. •           شیلنگ واتر پمپ پاره شده است : شیلنگ را تعویض کنید. واترپمپ و موتور فن کار ...
Read More