طراحی کانال های انتقال هوا بخش مهمی از یک سیستم خنک کننده و گرمایش مرکزی  است ، ولی متأسفانه بسیاری از پیمانکاران برخی از گوشه های ساختمان را در نظر نمیگیرند و در طراحی و نصب سیستم های کانال کشی مهارت کافی  ندارند. طراحی کانال های انتقال هوای  نامناسب می تواند مشکلات زیادی از جمله نشت ، ناکارآمدی انرژی ، کاهش کیفیت هوای داخل ساختمان و هزینه های  قبض های آب و برق و گاز بالاتر را به همراه داشته باشد.

سه مشکل اساسی که طراح و پیمانکار کانال سازی ،در طراحی کانال های انتقال هوا با آن ها مواجه می شود:

1-اندازه و سایز اشتباع و کوچک کانال های انتقال هوا

اگر مکانال های انتقال هوا به درستی انتخاب سایز نشوند، نرخ عبور جریان هوا و یا به عبارتی هوای کافی از کانال های انتقال داده نخواهد شد.که این می تواند به مرور زمان به مشکلات زیادی منجر شود و به ناکارآمدی انرژی کمک کند ، که می تواند در طی کانال کشی های طولانی و در بلند مدت  هزینه های زیادی برای شما به همراه داشته باشد.

2-استفاده از انشعابات سه راهی و... بیش از حد

اگرچه  انشعابات سه راهی های هوا در یک  سیستم کانال کشی  برای تقسیم میزان صحیح هوا ضروری است ،ولی در در صورت استفاده بیش از حد ،می توانند در سیستم ناکارآمدی ایجاد کنند. در یک طراحی صحیح  کانال کشی فقط در مواقع لزوم ، و فقط به دلیل سهولت یا راحتی نصب از انشعابات سه راهی های هوا در یک  سیستم کانال کشی استفاده می شود.

3-استفاده از زانویی و تغییر جهت های بیش از حد

در زانویی های انتقال هوا، افت فشار بیشتری بدلیل تغیر ناگهانی جهت ها رخ میدهد.حدالمقدور از زانویی ها باید کمتر استفاده شود.و در صورت استفاده، از زانوهایی که دارای قوس های بلند و بزرگ هستند استفاده گردد.


علاوه بر این مسائل مربوط به طراحی ، پیمانکاران بعضی اوقات در موقع ساخت و نصب کانا های هوا  خطا می کنند ، یا به سادگی از مواد با کیفیت بالا برای اطمینان از عملکرد بهینه سیستم استفاده نمی کنند.

برخی از نمونه ها شامل :

-استفاده از مواد بی کیفیت برای هوابندی

- ساخت زانویی های با طول قوس داخلی کوچکتر 

 -عدم بررسی ودقت در کانال های  مسیر برگشت هوا جهت کاهش نشتی هوا.