تفاوت دريچه هاي چوبي كولر با دريچه هاي كولر پلاستيكي

تفاوت دريچه هاي چوبي كولر با دريچه هاي پلاستيكي

از مزاياي دريچه هاي چوبي درپوش دار كولر نسبت به دريچه هاي پلاستيكي مي توان به موارد زير اشاره كرد:

-دريچه هاي چوبي درپوش دار كولر را بر خلاف دريچه هاي كولر پلاستيكي مي توان در تمامي سايززهاي استاندارد و غير استاندارد ساخته شوند.

-دريچه هاي پلاستيكي كولر فقط داراي تك رنگ سفيد مي باشند كه زياد مورد سليقه و پسند معماران و طراحان داخلي براي انتخاب رنگ سفيد نمي باشد.ولي دريچه هاي چوبي كولر درپوش دار داراي 10 رنگ پرمصرف ممبران هستند و دست طراح داخلي و كارفرما براي زيبايي داخلي ساختمان خود بسيار باز تر خواهد بود.

-دريچه هاي پلاستيكي كولر در اثر عبور هواي كولر و اتمسفر محيط تغيير رنگ از سفيد به سمت كرم و كم كم زرد مي دهند.و بعد از 6ماه اين مسيله به راحتي قابل رويت هست.ولي دريچه هاي چوبي درپوش دار كولر داراي 5سال ضمانت تغيير رنگ و دفرمه شدن در اثر رطوبت مي باشد.

-دريچه هاي پلاستكي بعد از مدتي به اصطلاح عاميانه پره هاي داخلي ان ها خشك شده و شكننده مي شوند.


براي مشاوره و خريد دريچه هاي چوبي درپوش دار در خدمتتون هستيم.

مهندس شعباني

09100900610