ساخت کانال اسپیرال گرد

كانال اسپيرال گرد گالوانيزه توليد شركت سپهرتهويه

طراحی و ساخت کانال های اسپیرال و اتصالات کانال گرد

ساخت کانال اسپیرال از قطر 8سانتی متر تا 150 سانتی متر 

از ضخامت های 4دهم تا 1ونیم میلیمتر 

مهندس شعبانی

09100900610